کف و سقف عیدی کارگران چقدر است، ضوابط محاسبه اندازه عیدی و پاداش سالانه کارگران

به گزارش بهترین عینک آفتابی، از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، ضوابط مربوط به مقدار، نحوه، محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار اعلام شد.

کف و سقف عیدی کارگران چقدر است، ضوابط محاسبه اندازه عیدی و پاداش سالانه کارگران

به گزارش گروه اجتماعی بهترین عینک آفتابی در ماه های خاتمهی سال بحث عیدی و پاداش سالانه کارگران در بنگاه ها داغ می شود، در این زمینه علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضوابط زیر را در اختیار قرار داد.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به معین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به اندازه، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به توضیح زیر اعلام می شود.

ماده 1- کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

به عنوان نمونه چنانچه مزد ماهانه کارگری 3، 000، 000 تومان باشد، مبلغ عیدی وی عبارت است از:

(مبلغ عیدی سالانه) 6، 000، 000 تومان = 2× 3، 000، 000 تومان (مزد ماهانه)

کف عیدی و پاداش سالانه]کارگرانی که حداقل مزد بگیر هستند (روزانه 885، 165 ریال) به نسبت یک سال کار، عبارت است از:

(کف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) 53، 109، 900 ریال = (روز) 60× 885، 165 ریال (مزد روزانه)

تبصره 1- مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز (سه ماه) حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

سقف مبلغ عیدی و پاداش کارگران، به نسبت یک سال کار، عبارت است از:

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) 79، 664، 850 ریال = (روز) 90× 885، 165 ریال (حداقل مزد روزانه)

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه 7، 966، 485 تومان = 3 × 2، 655، 495 تومان (حداقل مزد ماهانه)

تبصره 2- در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ معین شده پرداخت می نمایند، عرف کارگاه معتبر می باشد.

ماده 2- کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته شده و یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می شود و یا کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار نموده اند، محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود. مبلغ پرداختی به این کارگران می بایست به ماخذ شصت روز به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

تبصره- مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف معین شده تجاوز نماید.

به عنوان مثال اندازه عیدی و پاداش سالانه کارگری با مزد روزانه 1، 00، 000 ریال که به مدت چهار ماه در کارگاهی مشغول به کار بوده، عبارت است از:

20، 000، 000 ریال = (ماه های کارکرد) × (روز) 60 × 1، 00، 000 ریال (مزد روزانه)

ماده 3- سقف عیدی و پاداش سالانه کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام وقت کارگاه به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه می شود.

به عنوان مثال سقف عیدی و پاداش سالانه کارگری که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام وقت به کار اشتغال دارد با مزد روزانه 1، 000، 000 ریال و 33 ساعت کار درهفته، عبارت است از:

67، 500، 000 ریال = (ساعات کار هفتگی) × (روز) 90 × 1، 000، 000 ریال (مزد روزانه)

ماده 4- مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش خاتمه سال برای کارگران کار مزدی عبارت از میانه کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال است.

ماده 5- در خصوص کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر می باشد برای محاسبه عیدی و پاداش، میانه حقوق دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده 6- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مربوط به معین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "کف و سقف عیدی کارگران چقدر است، ضوابط محاسبه اندازه عیدی و پاداش سالانه کارگران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کف و سقف عیدی کارگران چقدر است، ضوابط محاسبه اندازه عیدی و پاداش سالانه کارگران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید